برای دریافت راهنمای ماژول های مختلف از لینک های زیر استفاده نمایید:

 


 

فايل راهنماي ورود به سامانه- دانلود        *      لینک کمکی

 - فايل راهنماي تغيير رمز عبوردانلود     *     لینک کمکی

 فايل راهنماي ماژول برگزاری آزمون(ویژه اساتید)- دانلود    *    لینک کمکی

 فايل راهنماي ماژول محتوا (ويژه اساتيد) دانلود      *      لینک کمکی

 - فايل راهنماي ماژول پيوست (ويژه اساتيد)دانلود     *      لینک کمکی

- فايل راهنماي ماژول تمرين (ويژه اساتيد)دانلود      *      لینک کمکی

 - فايل راهنماي ماژول نمره (ويژه اساتيد)دانلود

 - فايل راهنماي ماژول کلاس مجازی (ويژه اساتيد)- دانلود       *      لینک کمکی

 - رفع مشکل ندیدن کلاس مجازی توسط دانشجویان (ويژه اساتيد)دانلود