برای دریافت راهنمای ماژول های مختلف از لینک های زیر استفاده نمایید:

 


 

 - فايل راهنماي ورود به سامانهدانلود    *     لینک کمکی

 - فايل راهنماي تغيير رمز عبوردانلود

 - فايل راهنماي برگزاری آزمون (ویژه دانشجویان)دانلود

-  فايل راهنماي محتوا (ويژه دانشجويان)دانلود    *   لینک کمکی

 - فايل راهنماي پيوست (ويژه دانشجويان)دانلود   *  لینک کمکی

 - فايل راهنمای تمرین (ویژه دانشجویان)دانلود     *  لینک کمکی

- فايل راهنماي كلاس مجازي -  (کلاس آنلاین ويژه دانشجويان)- دانلود    *     لینک کمکی   *  راهنمای  PDF