برای دریافت نرم افزار هاي مورد نياز از لینک های زیر استفاده نمایید:

 


- نرم افزار توليد محتوا و برگزاري كلاس آفلاين (Camtasia)دانلود

- نرم افزارتوليد محتوا و برگزاري كلاس آفلاين (AnyMP4)دانلود

- نرم افزارتوليد محتوا و برگزاري كلاس آفلاين (ZD SOFT)دانلود

- نرم افزار توليد محتواي الكترونيكي (ISpring)دانلود

- مقايسه نرم افزارهاي كاربردي براي توليد محتوا- دانلود

- درايو قلم نوريدانلود